Эрхэм зорилго

Манай улс нь ОХУ-аас газрын тосны бүтээгдэхүүний шууд хамааралтай бөгөөд манай газрын эрхэм зорилго нь газрын тосны бүтээгдэхүүний  хоёр дахь эх үүсвэрийг бий болгоход оршино.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-06 өдөр 17:38:0 цаг