Сургалт

Замын-Үүд Татварын Тасгаас Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨААТҮГазрын албан хаагчдад "И-баримт шинэчлэл, QR баримт авах, гомдол гаргах, Цахимаар татвар төлөх" зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулагдав.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-08-26 өдөр 09:00:0 цаг