Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 2021, 2022 оны эхний сарын байдлаарх газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачилт, хадгалалтын тоо хэмжээ, орлого ҮЗЭХ
2 2021, 2022 оны эхний 7 сарын байдлаарх газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачилт, хадгалалтын тоо хэмжээ, орлого ҮЗЭХ