Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ
Нэр Хавсралт
1 Газар3 Төмөр замын зориулалттай ҮЗЭХ
2 Газар2 Агуулахын зориулалттай ҮЗЭХ
3 Газар1 Албан контор, агуулахын зориулалттай ҮЗЭХ
4 Бүх төрлийн шатахуун импортлох тусгай зөвшөөрөл ҮЗЭХ
5 Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЗЭХ