Захирал Галбадрахын ГАНСҮХ Үндсэн цалин: 4,410,000.0 (дөрвөн сая дөрвөн зуун арван мянга) төгрөг. Утас: 88041400 Цахим шуудангийн хаяг: ganaa_just@yahoo.com

НИЙТЭЛСЭН: 2022-05-03 өдөр 00:00:0 цаг