Манай үйлдэвэрийн газрын зардлаар суралцаж байгаа ажилтан, албан хаагч байхгүй болно.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-26 өдөр 11:05:0 цаг